Orballo, Nº 5

Orballo, Nº 5
Título: 
Orballo, Nº 5
Entidade: 
Casa de Galicia en Córdoba
Ano: 
2018

Número 5 (2018) de Orballo, revista da Casa de Galicia en Córdoba. Ademais da presentación a cargo da presidenta da entidade, Rosa María Outeiriño Otero, atopamos a referencia á actividade desenvolvida pola Casa nos seus "Venres galegos": conferencias, cine, visitas culturais etc.; a asemblea xeral de socios/as; a asistencia á IXª Xuntanza da Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura; a celebración do Día das Letras Galegas 2018, dedicado a María Victoria Moreno; a actividade do Club de Lectura e da Cora Martín Códax; artigos sobre a cultura galega etc.

236 lecturas