O presidente da Xunta ve na Estratexia Retorna 2020 unha das chaves para superar o reto demográfico de Galicia