Listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as ao programa Escolas Abertas presenciais 2016

Listen to this page using ReadSpeaker
3944 lecturas
Listados para descargar.
Estado: 
Procedemento pechado

Publicación dos listados definitivos de admitidos/as e excluídos/as ao programa Escolas Abertas 2016, destinado ás Comunidades Galegas e Persoas Galegas residentes no exterior, resolto mediante Resolución do Secretario Xeral da Emigración de data 12 de maio de 2016.

Modalidade Admitidos/as Excluídos/as
Gaita Tradicional Galega Descargar Descargar
Baile Tradicional Galego Descargar Descargar
Percusión Tradicional Galega Descargar Descargar
Canto Popular e Pandeireta Descargar Descargar
Confección de Traxe Tradicional Galego Descargar Descargar


Contra a Resolución do 12 de maio de 2016, poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Secretario Xeral da Emigración no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte da súa publicación nesta páxina web, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, o/a interesado/a poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Data de publicación: 
16.05.2016