Listados provisionais das solicitudes admitidas, excluídas e requiridas do programa “Reencontros na Terra”. Ano 2019

Listen to this page using ReadSpeaker
759 lecturas
Listados provisionais e modelos para formular alegacións.
Estado: 
Procedemento pechado

Publicación das listaxes provisionais das solicitudes admitidas, excluídas e requiridas do programa "Reencontros na Terra" 2019 (Resolución do 29 de marzo de 2019 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 74, do 16 de abril de 2019).

De acordo co disposto no artigo 10.5 da convocatoria publícase a relación provisional de solicitudes admitidas, excluídas e requiridas, correspondentes a Arxentina, Uruguai, Cuba, Brasil e Venezuela.

As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles desde a publicación na páxina web https://emigracion.xunta.gal (o prazo remata o 17/07/2019) para formularen as alegacións que consideren oportunas e para emendar a solicitude. Transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, consideraranse desistidas da súa petición que se arquivará nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

País Listado Data publicación Data fin emenda
Arxentina Descargar 3 xullo 2019 17 xullo 2019
Brasil Descargar 3 xullo 2019 17 xullo 2019  
Cuba Descargar 3 xullo 2019 17 xullo 2019  
Uruguai Descargar 3 xullo 2019 17 xullo 2019  
Venezuela Descargar 3 xullo 2019 17 xullo 2019  

 

Para formularen alegacións ou achegaren documentación complementaria co fin de emendar a solicitude:

Notas:

  • Con posterioridade publicaranse os listados definitivos das solicitudes admitidas e excluídas e logo os das persoas seleccionadas e as reservas.
Data de publicación: 
03.07.2019
Data fin de prazo: 
17.07.2019