Listado Provisional de Interesados que deberán emendar a súa solicitude de "Escolas Abertas 2009" (Santiago de Compostela)

Listen to this page using ReadSpeaker
1290 lecturas
Os interesados deberán remitir á Secretaría Xeral de Emigración a documentación sinalada ou emendar a falta na que incurren no prazo de 15 días contados a partir da publicación da presente relación.
Estado: 
Procedemento pechado

De conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro de 1992), modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro (BOE núm, 16, do 19 de xaneiro de 1999), os interesados deberán remitir á Secretaría Xeral de Emigración a documentación sinalada ou emendar a falta na que incurren no  prazo de 15 días contados a partir da publicación da presente relación. 

De non atender este requerimento no prazo indicado entenderase que desisten da súa solicitude polo que se procederá o seu arquivo, previa resolución ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

RELACIÓN DOS INTERESADOS QUE DEBERÁN ENMENDAR A SÚA SOLICITUDE:

Data de publicación: 
22.05.2009
Data fin de prazo: 
15.06.2009