Axudas @s emprendedores/as retornad@s

Pestanas principais

OUTRAS AXUDAS COMPATIBLES DA XUNTA DE GALICIA

Consellería de Traballo e Benestar

Programa de Promoción do emprego Autónomo e Programa de axudas aos traballadores autónomos pola contratación de ata os seus tres primeiros traballadores con contrato indefinido.

+información:

Axudas da Consellería de Traballo

 

 

IGAPE

Axudas Galicia Emprende (IGAPE)

Microcréditos IGAPE

+información:

informa@igape.es - 981 541 147

Axudas do IGAPE

 

 

Folleto informativo

Folleto informativo

Axudas @s emprendedores/as retornad@s


BENEFICIARI@S:
Podes acollerte se es galeg@, así como @ teu cónxuxe ou análog@, e fill@s que tendo residido fóra de españa retornedes a Galicia.

CONTÍA MÁXIMA:
8.000 €

OBXECTIVO DA AXUDA:
Axudarche a que desenvolvas a túa actividade profesional e empresarial como traballador/a autónom@ ou por conta propia, ou como soci@ traballador/a de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociad@, establecendo o teu proxecto en territorio galego.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Gastos de notaría e rexistro, servizos de profesionais, taxas, licenzas administrativas, gastos derivados do desenvolvemento e implantación da páxina web e da pasarela de pagamento para a realización de vendas online, publicidade e propaganda, primas de seguros, arrendamento de local, de maquinaria e de equipamentos informáticos, e subministración de servizos imputables ao desenvolvemento da actividade (calefacción, auga, electricidade, telefonía e internet).

+ INFORMACIÓN:
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas na Comunidade Autónoma Galega para o ano 2014
Tlf.: 981 957 162 - 981 957 157

AXUDAS COMPATIBLES COAS SUBVENCIÓNS DE APOIO @ EMPRENDEDOR/A DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E DO IGAPE

3639 lecturas