Troco de permisos de conducir de países con convenio

Folla informativa (actualizada a xaneiro de 2016) sobre os trámites a seguir para o recoñecemento dos permisos de condución dos 23 países cos que España ten asinado un convenio: Alxeria, Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Macedonia, Marrocos, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguai, República do Salvador, Serbia, Tunes, Turquía, Ucraína, Uruguai e Venezuela.

352 lecturas