Troco dos permisos de conducir expedidos en Estados membros da Unión Europea e os pertencentes ao Espazo Económico Europeo (EEE: Noruega, Islandia e Liechenstein)

  • Folla informativa (actualizada a xaneiro de 2016) sobre os trámites a seguir para o troco dos permisos de condución expedidos en Estados membros da Unión Europea e os pertencentes ao Espazo Económico Europeo (Noruega, Islandia e Liechenstein).
223 lecturas