Tarxeta Galicia Saúde Exterior

  • Orde do 18 de decembro de 2009 pola que se regula o procedemento de expedición da tarxeta sanitaria para os galegos e galegas, residentes no exterior, durante a súa estadía temporal en Galicia (DOG Nº 249, de 23 de decembro de 2009)
  • Decreto 429/2009, do 3 de decembro, polo que se modifica o Decreto 177/1995, do 16 de xuño, polo que se regula a tarxeta sanitaria (DOG Nº 238, de 4 de decembro de 2009)
  • Folleto informativo

Máis info: www.sergas.es

450 lecturas