Regulamento Nº 650/2012 da Unión Europea sobre o Dereito de sucesións

Regulamento (UE) Nº 650/2012 do Parlamento Europeo e do Consello da Unión Europea do 4 de xullo de 2012 relativo á competencia, a lei aplicable, o recoñecemento e a execución das resolucións, á aceptación e a execución dos documentos públicos en materia de sucesións mortis causa e á creación dun certificado sucesorio europeo. Empezou a aplicarse o 17 de agosto de 2015.

1270 lecturas