Prestación por razón de necesidade a favor dos españois residentes no exterior e retornados - Real Decreto 8/2008, do 11 de xaneiro (inclúe normativa sobre asistencia sanitaria)

  • Real Decreto 8/2008, do 11 de xaneiro, polo que se regula a prestación por razón de necesidade a favor dos españois residentes no exterior e retornados (BOE núm. 21, do 24 de xaneiro de 2008).
  • Resolución do 25 de febreiro de 2008, conxunta da Dirección Xeral de Emigración e da Dirección Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social, pola que se regula o procedemento para acceder á asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores por conta allea españois de orixe residentes no exterior que se despracen temporalmente ao territorio nacional (BOE núm. 53, do 1 de marzo de 2008).
  • Resolución do 6 de abril de 2009, conxunta da Dirección Xeral de Emigración e do Instituto Nacional da Seguridade Social, pola que se modifica a do 25 de febreiro de 2008, pola que se regula o procedemento para acceder á asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores por conta allea españois de orixe residentes no exterior que se despracen temporalmente ao territorio nacional (BOE núm. 108, do 4 de maio de 2009).
1801 lecturas