Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no Sistema da Seguridade Social

Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no Sistema da Seguridade Social (BOE nº 250, de 18 de outubro de 2003). Recóllense no seu articulado:

  • Artigo 13. Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do Sistema de Seguridade Social español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea
  • Artigo 14. Convenio especial para os españois que ostenten a condición de funcionarios ou empregados de organizacións internacionais intergobernamentais
  • Artigo 15. Convenio especial para os emigrantes españois e fillos destes que traballen no estranxeiro
  • Artigo 16. Convenio especial para a cobertura da asistencia sanitaria a emigrantes traballadores e pensionistas dun sistema de previsión social estranxeiro que retornen a territorio nacional e a familiares dos mesmos
  • Artigo 17. Convenio especial de asistencia sanitaria respecto de traballadores españois que realicen unha actividade por conta propia no estranxeiro
  • Disposición adicional terceira. Convenio especial de asistencia sanitaria para pensionistas de nacionalidade suíza residentes en España

 

703 lecturas