Orde PRE/1283/2007, do 10 de maio, pola que se establecen os termos e requisitos para a expedición da carta de invitación de particulares a favor de estranxeiros que pretendan acceder ao territorio nacional por motivos de carácter turístico ou privado

Orde PRE/1283/2007, do 10 de maio, pola que se establecen os termos e requisitos para a expedición da carta de invitación de particulares a favor de estranxeiros que pretendan acceder ao territorio nacional por motivos de carácter turístico ou privado (BOE núm. 113, do 11 de maio de 2007).

Documentación asociada
Documentación asociada
Orde PRE/1283/2007, do 10 de maio122.64 KB
838 lecturas