Orde JUS/1625/2016 sobre a tramitación dos procedementos de concesión da nacionalidade española por residencia

Orde JUS/1625/2016, do 30 de setembro, sobre a tramitación dos procedementos de concesión da nacionalidade española por residencia (BOE núm. 246, do 11 de outubro de 2016).

522 lecturas