Lei 14/2013 de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización

Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización (BOE núm. 233, de 28/09/2013).

992 lecturas