Homologación e convalidación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria (Real Decreto 104/1988)

  • Real Decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e  convalidación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria (BOE  núm. 41, de 17/02/1988).
Documentación asociada
Documentación asociada
Real Decreto 104/1988 (TEXTO CONSOLIDADO)169.68 KB
406 lecturas