Estatuto da cidadanía española no exterior (Lei 40/2006, de 14 de decembro)

  • Lei 40/2006, do 14 de decembro, do Estatuto da cidadanía española no exterior (BOE núm. 299, de 15/12/2006)
  • Real Decreto 230/2008, do 15 de febreiro, polo que se regula o Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior (BOE núm. 41, do 16 de febreiro de 2008)
  • Real Decreto 1960/2009, do 18 de decembro, polo que se regulan os Consellos de Residentes Españois no Estranxeiro (BOE núm. 2, do 2 de xaneiro de 2010)
  • Orde AEC/2172/2010, do 13 de xullo, pola que se regulan a constitución, elección e funcionamento dos Consellos de Residentes Españois no Exterior (BOE núm. 192, do 9 de agosto de 2010)
1583 lecturas