Convenio de nacionalidade España - Guatemala

  • Instrumento de ratificación do Convenio de Nacionalidade entre España e Guatemala (BOE núm. 60, do 10 de marzo de 1962)
  • Protocolo de modificación do artigo 3 do Convenio de nacionalidade entre España e Guatemala, asinado en Guatemala o 10 de febreiro de 1995 (BOE núm. 158, do 1 de xullo de 1996)
  • Segundo Protocolo adicional ao Convenio de nacionalidade do 28 de xullo de 1961, subscrito entre España e Guatemala, modificado polo Protocolo de data 10 de febreiro de 1995, feito "ad referendum" en Guatemala o 19 de novembro de 1999 (BOE núm. 88, do 12 de abril de 2001).
700 lecturas