Convenio multilateral para aplicar as medidas relacionadas cos tratados fiscais para previr a erosión das bases impoñibles e o traslado de beneficios

Instrumento de ratificación do Convenio multilateral para aplicar as medidas relacionadas cos tratados fiscais para previr a erosión das bases impoñibles e o traslado de beneficios, feito en París o 24 de novembro de 2016 (BOE núm. 305, do 22 de decembro de 2021).

41 lecturas