Convenio España - Xeorxia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Xeorxia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Madrid o 7 de xuño de 2010 (BOE núm. 130, do 1 de xuño de 2011).

462 lecturas