Convenio España - Xapón para evitar a dobre imposición fiscal

Convenio entre o Reino de España e Xapón para eliminar a dobre imposición en relación cos impostos sobre a renda e previr a  elusión e evasión fiscais e o seu Protocolo, feito en Madrid o 16 de outubro de 2018 (BOE núm. 49, do 26 de febreiro de 2021).

526 lecturas