Convenio España - Ucraína sobre os fluxos migratorios laborais

Acordo entre España e Ucraína, relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais entre ámbolos dous Estados, feito en Madrid o 12 de maio de 2009 (BOE núm. 191, do 10 de agosto de 2011).

417 lecturas