Convenio España - Tunes para evitar a dobre imposición fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio entre España e a República de Tunes para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda e o Patrimonio, feito en Madrid o 2 de xullo de 1982 (BOE núm. 53, de 03/03/1987).

396 lecturas