Convenio España - Tailandia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de ratificación do Convenio entre o Goberno do Reino de España e o Goberno do Reino de Tailandia a fin de Evitar a Dobre Imposición e de Previr a Evasión e a Fraude Fiscal en Materia de Impostos sobre a Renda e Protocolo, feito en Madrid o 14 de outubro de 1997 (BOE núm. 242, do 9 de outubro de 1998).

381 lecturas