Convenio España - Suíza para evitar a dobre imposición fiscal

  • Instrumento de ratificación do Convenio para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio entre o Estado Español e a Confederación Suíza (BOE do 3 de marzo de 1967)
  • Corrección de erros do Instrumento de ratificación do convenio para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio entre o Estado Español e a Confederación Suíza (BOE núm. 79, do 3 de abril de 1967)
  • Orde pola que se regula o procedemento de aplicación dos artigos 10, 11 e 12 do Convenio Hispano-suízo para evitar a dobre imposición, do 26 de abril de 1966 (BOE do 26 de novembro de 1968)
  • Protocolo que modifica o Convenio do 26 de abril de 1966 entre España e a Confederación Suíza para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Madrid o 29 de xuño de 2006 (BOE do 27 de marzo de 2007)
  • Protocolo que modifica o Convenio para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio asinado en Berna o 26 de abril de 1966, e o seu Protocolo, modificados polo Protocolo asinado en Madrid o 29 de xuño de 2006, feito en Madrid o 27 de xullo de 2011 (BOE do 11 de xuño de 2013)
862 lecturas