Convenio España - Suecia para evitar a dobre imposición fiscal

  • Instrumento de Ratificación de España do Convenio entre España e Suecia para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e o capital e Protocolo anexo, asinado en Madrid o 16 de xuño de 1976 (BOE núm. 19, do 22 de xaneiro de 1977).
  • Corrección de erros do Convenio entre España e Suecia para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e o capital e protocolo anexo, asinado en Madrid o 16 de xuño de 1976 e publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 19, de data 22 de xaneiro de 1977 (BOE núm. 39, do 15 de febreiro de 1977).
  • Orde do 18 de febreiro de 1980 sobre aplicación dos artigos X,  XI e  XII do Convenio entre España e Suecia para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda e o Patrimonio do 16 de xuño de 1976 (BOE  núm. 53, do 1 de marzo de 1980).
  • Instrumento de ratificación do Convenio entre España e Suecia para evitar a dobre imposición e establecer normas de asistencia administrativa recíproca en materia de Impostos sobre as Herdanzas (BOE) núm. 14, do 16 de xaneiro de 1964).
  • Instrumento de ratificación do Convenio entre España e Suecia para evitar a dobre imposición e establecer normas de asistencia administrativa  recíproca en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio (BOE  núm. 16, do 18 de xaneiro de 1964).
455 lecturas