Convenio España - Singapur para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Singapur para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o seu Protocolo, feito en Singapur o 13 de abril de 2011 (BOE núm. 9, do 11 de xaneiro de 2012).

362 lecturas