Convenio España - Rusia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Goberno do Reino de España e o Goberno da Federación Rusa para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo, feito en Madrid o 16 de decembro de 1998 (BOE núm. 161, do 6 de xullo de 2000).

544 lecturas