Convenio España - Romanía para evitar a dobre imposición fiscal

  • Convenio entre o Reino de España e Romanía para eliminar a dobre imposición en relación cos impostos sobre a renda e previr a evasión e  elusión fiscais e o seu Protocolo, feito en  Bucarest o 18 de outubro de 2017 (BOE núm. 316, de 03/12/2020).
525 lecturas