Convenio España - Romanía para evitar a dobre imposición fiscal

Instrumento de Ratificación do 17 de xuño de 1980, do Convenio entre o Goberno do Reino de España e o Goberno da República Socialista de Romanía para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, asinado en Madrid o 24 de maio de 1979.

291 lecturas