Convenio España - República Dominicana sobre os fluxos migratorios laborais

  • Aplicación provisional do Acordo entre o Reino de España e a República Dominicana relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais, feito en Madrid o 17 de decembro de 2001 (BOE núm. 31, do 5 de febreiro de 2002).
  • Corrección de erratas do Acordo entre o Reino de España e a República Dominicana relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais, feito en Madrid o 17 de decembro de 2001 (BOE núm. 70, do 22 de marzo de 2002).
  • Entrada en vigor do Acordo entre o Reino de España e a República Dominicana relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais, feito en Madrid o 17 de decembro de 2001 (BOE núm. 73, do 26 de marzo de 2007).
231 lecturas