Convenio España - República Dominicana para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República Dominicana para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda, e o seu Protocolo, feitos en Madrid o 16 de novembro de 2011 (BOE núm. 160, de 2 de xullo de 2014).

418 lecturas