Convenio España - República Checa para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do 12 de marzo de 1981 do Convenio entre España e a República Socialista de Checoslovaquia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, asinado en Madrid o 8 de maio de 1980 (BOE núm. 167, do 14 de xullo de 1981).

359 lecturas