Convenio España - Polonia para evitar a dobre imposición fiscal

Instrumento de Ratificación do 20 de xuño de 1980 do Convenio entre o Goberno de España e o Goberno da República Popular de Polonia para evitar a dobre imposición con respecto aos impostos sobre a renda e o capital, feito en Madrid o 15 de novembro de 1979 e o seu Protocolo anexo (BOE núm. 142, do 15 de xuño de 1982).

480 lecturas