Convenio España - Países Baixos para evitar a dobre imposición fiscal

  • Instrumento de ratificación do Convenio entre o Goberno do Estado español e o Goberno do Reino do Países Baixos para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio, feito en Madrid o día 16 de xuño de 1971 (BOE do 16 de outubro de 1972).
  • Orde sobre aplicación dos artigos 10, 11 e 12 do Convenio entre España e o Reino do Países Baixos para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda (BOE do 13 de febreiro de 1975).
  • Corrección de erros do Convenio entre o Goberno do Estado Español e o Goberno do Reino dos Países Baixos para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Madrid o 16 de xuño de 1971 (BOE núm. 67, do 18 de marzo de 2004).
643 lecturas