Convenio España - Noruega para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e o Reino de Noruega para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo, feito en Madrid o 6 de outubro de 1999 (BOE do de xaneiro de 2001).

606 lecturas