Convenio España - Nixeria para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República Federal de Nixeria para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Abuja o 23 de xuño de 2009 (BOE núm. 88, do 13 de abril de 2015).

425 lecturas