Convenio España - Moldavia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Moldavia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito ad referendum en Chisinau o 8 de outubro de 2007 (BOE núm. 89, do 11 de abril de 2009).

346 lecturas