Convenio España - México para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e os Estados Unidos Mexicanos para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio e previr a fraude e a evasión fiscal e Protocolo anexo, asinado en Madrid o 24 de xullo de 1992 (BOE do 27 de outubro de 1994).
  • Protocolo que modifica o Convenio entre o Reino de España e os Estados Unidos Mexicanos para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio e previr a fraude e a evasión fiscal e o seu Protocolo, feito en Madrid o 24 de xullo de 1992, feito en Madrid o 17 de decembro de 2015 (BOE núm. 161, do 7 de xullo de 2017).

 

643 lecturas