Convenio España - Marrocos para evitar a dobre imposición fiscal

  • Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e o Reino de Marrocos para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo anexo, asinado en Madrid o 10 de xullo de 1978, así como o Troco de Notas do 13 de decembro de 1983 e 7 de febreiro de 1984, modificando o parágrafo 3 do artigo 2.º do devandito Convenio (BOE núm. 122, de 22 de maio de 1985).
437 lecturas