Convenio España - Macedonia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Goberno español e o Goberno macedonio para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, feito en Madrid o 20 de xuño de 2005 (BOE núm. 2, do 3 de xaneiro de 2006).

389 lecturas