Convenio España - Luxemburgo para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de ratificación do Convenio entre o Reino de España e o Gran Ducado de Luxemburgo para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a Renda e o Patrimonio e para previr a fraude e a evasión fiscal e protocolo anexo, feito en Madrid o 3 de xuño de 1986 (BOE núm. 185, de 04/08/1987).

604 lecturas