Convenio España - Lituania para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Lituania para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo, feito en Madrid o 22 de xullo de 2003 (BOE núm. 28, de 02/02/2004).

498 lecturas