Convenio España - Kuwait para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e o Estado de Kuwait para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Kuwait o 26 de maio de 2008 (BOE núm. 134, do 5 de xuño de 2013).

410 lecturas