Convenio España - Italia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do 10 de abril de 1978 do Convenio entre España e Italia para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e para previr a evasión fiscal, feito en Roma o 8 de setembro de 1977 (BOE núm. 306, do 22 de decembro de 1980).

471 lecturas