Convenio España - Israel para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e o Estado de Israel para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Xerusalén o 30 de novembro de 1999 (BOE núm. 9, do 10 de xaneiro de 2001).

364 lecturas