Convenio España - Irlanda para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e Irlanda para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e as ganancias de capital e o seu Protocolo anexo, feito en Madrid o 10 de febreiro de 1994 (BOE núm. 309, de 27/12/1994).

546 lecturas