Convenio España - Indonesia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e a República de Indonesia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e Protocolo, feito en Iacarta o 30 de maio de 1995 (BOE núm. 12, do 14 de xaneiro de 2000)*.

*Nota: aplicable tamén a Timor Leste.

451 lecturas