Convenio España - Grecia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República Helénica para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Madrid o 4 de decembro de 2000 (BOE núm. 236, do 2 de outubro de 2002).

528 lecturas