Convenio España - Francia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Convenio entre o Reino de España e a República Francesa co fin de evitar a dobre imposición e de previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, asinado en Madrid o 10 de outubro de 1995 (BOE núm. 140, do 12 de xuño de 1997)
  • Intercambio de cartas de 1 de marzo e 22 de abril de 2005, relativo á aplicación do Convenio para evitar a dobre imposición entre España e Francia, feito en Madrid o 10 outubro de 1995 (BOE núm. 189, do 6 de agosto de 2009)
  • Instrumento de ratificación do Convenio entre España e Francia para evitar a dobre imposición e establecer normas de asistencia administrativa recíproca en materia de impostos sobre a renda e impostos sobre as herdanzas (BOE núm. 6, do 7 de xaneiro de 1964)
972 lecturas