Convenio España - Filipinas para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de ratificación do Convenio entre España e a República de Filipinas para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e Protocolo asinado en Manila o 14 de marzo de 1989 (BOE núm. 299, de 15/12/1994).

420 lecturas